EnergiaTender

Földgáz

Ne fizessen többet az energiáért, mint amennyit feltétlenül szükséges!

Minden, amit a földgázról tudni érdemes

Általános tudnivalók a földgáz beszerzésről

EKR

A földgáz költségek vizsgálatánál több fontos tényezőt is érdemes megismernünk.

Az egyik ilyen, hogy a földgáz hogyan jut el az Ön cégéhez, egy másik, hogy vállalkozásának mennyire hatékony az energia felhasználása, nem utolsó sorban pedig, hogy miként jogosult egyetemes szolgáltatási szerződés, vagy szabadpiaci kereskedelmi szerződés megkötésére, hiszen ezek költségei mind a gázszámla részét képezik.

A földgáz útja

A világ legjelentősebb földgázkészletei Oroszországban, Kelet-Európában, Norvégiában, a Közel-Keleten és Afrikában találhatóak. Hazánk földgázlelőhelyei leginkább Algyő, Hajdúszoboszló és Szank.

Annak ellenére azonban, hogy jelenleg is folynak a hazai földgázkészlet felderítésére koncentráló munkálatok, jelenlegi készleteink nem képesek kielégíteni az országos fogyasztást. Éppen ezért az általunk felhasznált földgáz jelentős része import útján kerül a fogyasztókhoz.

Miután a lelőhelyeken telepített gázkutakból kitermelik a földgázt, távvezetékeken eljuttatják az úgynevezett gázelőkészítőkbe, ahol a feldolgozást és a tisztítást végzik. Az így előkészített földgáz speciális, nyomásfokozó kompresszorállomásokkal ellátott szállítóvezeték-rendszerekben jut el a gázátadó állomásokra.

A gázátadó állomásokon elvégzik a szükséges szűrési, melegítési, nyomáscsökkentési, valamint mérési munkálatokat, majd tovább szállítják a földgázt.

A gázátadó állomásokról ezt követően vagy egy gázelosztó társasághoz, vagy egy nagyfogyasztónak minősülő gyárhoz, erőműhöz kerül a földgáz. A gázelosztó társaságok ezt követően az arra alkalmas elosztóvezetékeken keresztül juttatják el a lakossági vagy vállalati fogyasztókhoz a szükséges földgázmennyiséget.

A földgázkereslet egyenetlen elosztású, télen jellemzően magas, nyáron pedig alacsony. A földgáz kitermelés tempóját azonban nem igazíthatják a kereslethez, ezért a gázt nagy, föld alatti tározókban tárolják, ahonnan az gyorsan visszajuttatható a csővezetékrendszerekbe.

A földgáz szerződés

Magyarországon az energia kereskedők két nagy csoportját különböztetjük meg:

Egyetemes szolgáltatók, akiknek a kötelezettsége, hogy ellássák a tőlük ajánlatot kérő, egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztókat. A velük kötött szerződés feltételeit, valamint az abban foglalt árakat rendelet szabályozza.

Egyetemes szolgáltatásra jogosultak a lakossági fogyasztók, valamint a 20 m³/h vásárolt kapacitást meg nem haladó, jellemzően kis- és közepes vállalatok.

Ezek a gazdasági társaságok választhatnak, hogy az egyetemes szolgáltatásban vételeznek, vagy pedig versenypiaci szerződést kötnek valamely energia kereskedővel.

foldgaz beszerzes energiatender 2

Szabadpiaci (vagy versenypiaci) kereskedők, akik az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók részére, területileg nem kötött, egyedi piaci versenyalapú szerződéses feltételek szerint szolgáltathatnak.

Azok a felhasználók, akik meghaladják a 20 m³/h vásárolt kapacitást – jellemzően a kis-, közepes és nagyméretű vállalatok – csak kereskedelmi szerződést tudnak kötni.

A szabadpiacon nem érvényesül az egyetemes szolgáltatásban megszokott szigorú szabályozottság, az árak és egyéb szerződéses feltételek kereskedőnként eltérőek lehetnek.

A földgáz árát sok tényező befolyásolja, amiknek köszönhetően az energia ára vagy drágul, vagy pedig csökken. Ezek a tényezők nagyon sokfélék lehetnek, a kitermeléstől, a szállításon és a tároláson át, a szabadpiaci kereskedelemig, míg a gáz ténylegesen elfogyasztásra kerül.

Azt is számításba kell venni, hogy lakossági, ipari vagy energiatermelésben felhasznált gázról van-e szó, mert ez mind-mind más áron jut el az ügyfélhez.

A földgáz hatékony felhasználása

EnergiaTender

EKR

A legfontosabb lépés, hogy Ön megismerje vállalatának gázfogyasztását. Ezt ugyanis több tényező együttes függvénye alakíthatja ki. Gyártási tevékenységre, csak fűtésre, vagy esetleg vegyesen, tehát technológiai és fűtési céllal is használja-e a gázt. Érdemes tudni, hogy a versenypiaci szerződések nagy része fix egységárral rendelkezik, tehát alapvetően a fogyasztás mértéke határozza meg a végösszeg nagyságát.

A különböző hatékonyságot elősegítő módszerekkel és a megfelelő energetikai felülvizsgálatokkal optimalizálható a nagymértékű gázfogyasztás, így hatékonyabbá teheti az energia felhasználását is.

Fűtési célú felhasználás esetében számít az épület nagysága és annak szigetelése, valamint az is, hogy milyen gázkészülékek vannak használatban. Érdemes megvizsgálnia, hogyan alakulnak a vállalkozásán belüli gázfogyasztási szokások egész évben!

A hőtermelő berendezések csak a megfelelő szigetelésnek köszönhetően tudják melegen tartani az épületet, így érdemes arról is gondoskodnia! Számos energiatakarékossági megoldás meg tudja könnyíteni a munkáját, ilyen lehet például a hőmérséklet optimalizálása napszaktól vagy munkarendtől függően.

A fűtőtestek rendszeres tisztítása és karbantartása is fontos, és az, hogy hatékonyságukat ne csökkentsük, ne takarjuk el/le őket!
A téli hónapokban is érdemes használni a reluxákat, a függönyöket, mert ezek gátolják a meleg levegő kiáramlását!

EnergiaTender Rólunk

A szabadpiaci földgáz kereskedelem

A lakossági számlákkal ellentétben a vállalkozások számláján többek közt jövedéki adó és biztonsági készletezési díj is külön feltüntetésre kerül. A forgalmi díjat – azaz a forgalomfüggő rendszerhasználati díjat – a felhasználó vagy a gázdíjjal együtt fizeti meg (ilyenkor nincs feltüntetve külön a számlán), vagy a fogyasztás függvényében külön tételként fizeti meg a szolgáltatónak. Az alapdíjat vagy kapacitás díjat – azaz a forgalom független rendszerhasználati díjat – a mérő teljesítmény vagy kapacitás lekötés és elosztási terület függvényében fizeti meg a fogyasztó. Mindez teljesen független az elhasznált energia mennyiségétől. A rendszer használati díjak tartalmazzák a MEKH által rendeletben szabályozott díjtételeket.

A kereskedelmi gázszámla megértéséhez ismernünk kell milyen fontosabb elemekből és költségekből áll össze, érdemes alaposabban áttekinteni a számla részleteit.

 • Számlázással kapcsolatos információk: A számla sorszáma mellett a kiállításának dátumát tartalmazza. A teljesítés ideje a fizetési határidőt jelenti.
 • Elszámolási időszak: Az a fogyasztási időintervallum, amelyre a számla kiállításra került.
 • Mérési pont: A felhasználó felhasználási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos, egyedi azonosító.
 • Típus: AMR elszámoló számla: a távmért fogyasztás során rögzített tényleges fogyasztási adatok alapján készül. SLP elszámoló számla, ami elosztói engedélyes vagy felhasználó által leolvasott adatok alapján készül.
 • Mérési különbözet: A megállapított óraállások alapján meghatározott fogyasztás.
 • Szorzó (Korrekciós tényező): Amely a ténylegesen elfogyasztott földgáz mennyiségének megállapításához szükséges. Ez a szorzó közvetlenül az elosztótól származó érték, amire sem a kereskedőnek, sem a végső felhasználónak nincs ráhatása.
 • Korrigált m³: A mérési különbözet és a korrekciós tényező szorzata.
 • Fűtőérték: 1 m³ földgáz elégetésekor keletkező hőmennyiség.
 • Mennyiség: A m³-ben meghatározott korrigált fogyasztás és fűtőérték szorzata.
 • MJ-kWh átváltási arányszám: Az elosztó által havonta számított arányszám, mely meghatározza a MJ – kWh (kilowattóra) közötti átváltást.
 • Gázfogyasztás: A mennyiség és a földgáz kereskedelmi cég által kötött szerződésben megállapított egységár szorzata.
 • Alapdíj: Ft/m³/h/év-ben meghatározott díj, amely a felhasználót terhelő , forgalomtól független rendszerhasználati díjak összességét tartalmazza.
 • Energiadíj összesen: A számlában megadott időszakban elfogyasztott gázmennyiség díjának és az alapdíjnak az összege. Mindig forintban jelenik meg, a feketével kiemelt végösszeg pedig bruttó összeg, amely tartalmazza a 27%-os ÁFA-t.
 • Jövedéki adó: A jövedéki törvény hatálya alá tartozó adó. Mértékét jogszabály határozza meg.
 • Forgalmi díj: Az elosztói engedélyes részére fizetendő rendszerhasználati díjat jelenti. Ez a rendszerhasználati díj egységesen, jogszabályban szabályozott.
 • Biztonsági készletezési díj: A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő díj, melynek mértékét jogszabály határozza meg. Nagysága jelöli, hogy a fogyasztó által fizetendő összegből a földgáz biztonsági készletezésére mekkora rész jut.

Szabadpiaci földgáz beszerzése

EnergiaTender

EKR

Minden felhasználási helyen felszerelésre kerültek azok a hitelesített mérőeszközök, amelyek a rajtuk átfolyó gáz mennyiségének, térfogatának, illetve tömegének mérésére, valamint a mért adatok tárolására és kijelzésére alkalmasak.

A szabadpiaci földgázfogyasztók esetében két fő elszámolási módot különböztetünk meg. Az egyik a ténylegesen leolvasott óraállás alapján történő elszámolás, a másik a felhasználó által meghatározott részszámla alapján történő fizetés. A 10 m³/h és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérő esetében az éves szerződött mennyiség figyelembevételével születik meg a részszámla.

A 10 m³/h névleges teljesítményű fogyasztásmérőnél kisebb teljesítményű mérővel rendelkező fogyasztók körében a leggyakoribb elszámolási mód a részszámla, mivel ezen mérők tekintetében nincs biztosítva a távleolvasás.

A 10 m³/h és az a feletti névleges mérőteljesítményű fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók esetében a tényleges fogyasztás szerint alakul a számla, mivel minden elosztónak kötelező biztosítani a távleolvasás lehetőségét. Ahol pedig mindez már rendelkezésre áll, ott egyáltalán nincs lehetőség átalány fizetésre.

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: