EnergiaTender

Kötelező almérő telepítés

A kötelező almérők telepítéséről szóló MEKH rendeletnek való megfelelés


!!! Határidő változás !!!


A veszélyhelyzeti szabályozások az almérő telepítést is érintik!

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése és az energetikai szakreferens igénybevételére vonatkozó kötelezettség kapcsán határoz meg az általánostól eltérő, könnyítő szabályokat.

A veszélyhelyzeti szabályozás végrehajtásával kapcsolatban a A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosításával akként csökkenti a vállalkozások terheit, hogy a villamos energia fogyasztás mérése céljából 2022. január 1-től hatályos, a jelenleginél szigorúbb fogyasztási értékekhez kötött almérő telepítési kötelezettség hatályba lépését egy évvel későbbre, azaz 2023. január 1-re halasztja.

A teljesítmény optimalizálható, a túlfogyasztás csökkenthető!
Irányítsa energetikai stratégiáját az ingyenes energiagazdálkodási szoftverünkön keresztül!

Kerülje el a büntetést, használja ki a meghosszabbított határidőt!

Kötelező almérő telepítés

EnergiaTender

EKR

A kötelező almérő telepítéséről szóló MEKH rendeletnek való megfelelés

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § b) pontja értelmében az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezeteknek a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében almérőt kell felszerelnie.

Amennyiben vállalkozása rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek teljesítménye meghaladja a rendeletben előírt fogyasztási szinteket, vagy társasági adókedvezményt vesz igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz, kötelezetté válik almérők felszerelésére!

 • 50 kW felett
  Önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések)
 • 70 kW felett
  Hőtermelő és klímaberendezések (névleges elektromos teljesítmény)
 • 100 kW felett
  Egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület (egyidejű teljesítmény)

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) bekezdése kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) bekezdése által meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet köteles, legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független, megfelelő szakértelemmel és képzettséggel rendelkező energetikai szakreferenst igénybe venni.

2020. január 24-én hatályba lépett az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérő telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet.

Villamos almérőket a szakreferens alkalmazására köteles gazdálkodó szervezeteknek kell felszerelni, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel vagy berendezéscsoportokkal, amelyek teljesítménye meghaladja a rendeletben előírt szinteket, vagy amelyek társasági adó kedvezményt vesznek igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz.

A kötelező almérő telepítéssel kapcsolatos rendelet célja, hogy olyan adatok legyenek biztosítva az energetikai szakreferens számára, amelyekkel hatékonyan el tudja készíteni a tőle elvárt elemzéseket. A felszerelt almérők adatait a szakreferens tartja nyilván. Az almérések folyamán, csak az erre a célra rendeletben meghatározott almerők telepítésével és megfelelően felépített energia mérési rendszer kiépítésével lehetséges összefüggéseket, információkat felismerni, nyomon követni és igény esetén irányítani, változtatni a folyamatokon és azok eredményein.

Kötelező almérő telepítés EnergiaTender

MEKH rendeletnek való megfelelés

Kötelező Almérő telepítés

EKR

Milyen határidőket kell szem előtt tartani az almérő telepítésével kapcsolatban?

A rendelet a jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése és a beruházások tervezhetősége érdekében lépcsőzetes bevezetést tartalmaz. Az almérőket a rendeletben meghatározott telepítési pontokra első körben 2021. január 1-ig, második körben 2022. január 1-ig kell felszerelni.

2021. január 1. 2022. január 1.
Önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések) 100 kW felett 50 kW felett
Hőtermelő és klímaberendezések (névleges elektromos teljesítmény) 140 kW felett 70 kW felett
Egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület (egyidejű teljesítmény) 100 kW felett

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások adókedvezményének igénybevétele esetén a teljesítménytől függetlenül az adókedvezmény igénybevételéig kötelező az almérők telepítése.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (4) bekezdése szerint a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely – az almérő felszerelését is előíró – 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

A rendelet meghatározza a telepítendő almérő telepítési pontjait, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeit.

A Panoramic Power mérőrendszer a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2020.(1.16.) MEKH rendelete szerinti kötelezően használandó fogyasztásmérők követelményeinek eleget tesz.

 • Milyen almérő felel meg a rendeletben előírt feltételeknek?
  A rendelet alkalmazásában az almérő legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.
 • Mely berendezésekre nem vonatkozik a rendelet?
  Kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek villamosenergia-felhasználása a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással meghatározható, valamint melyek üzemideje a tárgyévet megelőző három naptári év átlagában nem haladták meg (2021. január 1-től) a 2000 üzemóra/év üzemidőt (2022. január 1-től 1000 üzemóra/év).
Kötelező almérő telepítés EnergiaTender

Energia mérési rendszer előnyei

Kötelező Almérő telepítés

EKR

Mik az energia mérési rendszer előnyei?

Egy jól működő fogyasztás mérő rendszer rámutat arra, hogy az adott üzemegység pontosan hol használ energiát – egészen az eszközök szintjéig. Biztosítja azokat az energiával kapcsolatos információkat, melyekkel csökkenthető a túlzott energiafogyasztás és növelhető a működési hatékonyság.

A vezeték nélküli érzékelők az elektromos berendezések és gépek valós idejű mérésével (át)láthatóvá teszi az energiafelhasználást. Ez a gyakorlatban egy üdítőitalos palack kupakjánál kisebb érzékelők felszerelését jelenti. Az azonosításuk érdekében vonalkóddal ellátott érzékelők szó szerint egy pattintással felszerelhetők az elektromos kábelekre, majd kapcsolódnak egy rendszerhez, amely az összes adatot felhasználóbarát formában jeleníti meg.

Lehetőség nyílik a kiugró fogyasztási helyek pontos beazonosítására, ezekből a kiugró energiafogyasztásokból vagy a szokatlanul nagy meddő energia felvételből megállapítható ha egy berendezés hibás, vagy névlegestől eltérő a működése. A berendezések potenciális meghibásodása még azok bekövetkezte előtt kiszűrhető, így a telephelyi berendezések megbízhatóságának szavatolásával csökkentheti az üzleti kockázatot.

Pontos, mérhető és összehasonlítható képet kapunk a termelési folyamatok egységeinek energiafogyasztásáról, az üzemidőn kívüli fogyasztások és okaik beazonosíthatóvá válnak.
Az adatokból nyert információk segítségével a teljesítmény optimalizálható. A mérőrendszer a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2020.(1.16.) MEKH rendelete szerinti kötelezően használandó fogyasztásmérők követelményeinek eleget tesz.

Az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer működése mért adatokra alapozhat, az energiagazdálkodási teljesítmény mutatói pedig pontosan kiszámíthatóak lesznek.

Kötelező almérő telepítés EnergiaTender

Ingyenes Energia Mérési Rendszer

Kötelező Almérő telepítés

EKR

Az energia mérési rendszer kialakítása, almérő telepítés:

  • Szenzor telepítése
   Az érzékelőket nem invazív módon lehet csatlakoztatni az elektromos vezetékekre. Külön energiaellátást nem igényelnek, mivel a működéshez szükséges energiát a mért áramkörből nyerik (indukció).

A PAN-10 és PAN-12 szenzor
A PAN-14 szenzor
A PAN-42 szenzor

  • Adatgyűjtés és monitorozás
   A rendszer valós időben gyűjti és a vezeték nélküli technológiát felhasználva továbbítja a mérési adatokat az IT felhőben üzemelő adatelemző szoftver részére.

A Bridge

  • Kiértékelés és diagnosztika
   A begyűjtött adatok alapján a kiértékelő szoftver elemzéseket és riportokat készít, grafikus megjelenítéssel összehasonlításokat végez, illetve a beállított értékek alapján riasztásokat küld a felhasználónak.

Panoramic Power

Miért válassza az általunk kínált vezeték nélküli rendszer platformját (PowerRadar)?

  • Gyors és egyszerű telepítés, kezelhetőség
   Önellátású, nem invazív érzékelőink könnyen telepíthetők, karbantartást nem igényelnek, külső szolgáltató bevonása nélkül telepíthetők más fogyasztókra, szabadon bővíthető.
  • A rendszer megvásárlásával a softwarehez való hozzáférés időkorlátozás nélkül rendelkezésre áll.
   A kiépítést követően a rendszernek nincs havi díja, üzemeltetési költsége!
  • Amennyiben rendelkeznek a gáz, illetve a víz óráknál inpulse kiállással, úgy a rendszer telepítését követően lehetőségük lesz a víz és a gáz mérés monitorozására is a felületen.
 • Kiemelkedő tulajdonságai a rendszernek:
  – Lehetőség van napi, heti, havi riportot készítésére.
  – Riport küldhető akár 1 gépről, gépcsoport(ok)-ról vagy az összes mért gépről egyszerre.
  – Előző nap mért adatai összehasonlíthatóak a tárgynapival.
  – Időzíthető a riport kiküldése, ami .pdf (óra, perc pontossággal).
  – Akár 50+ e-mail cím megadható, ahova a riportnak érkeznie kell.
 • PowerRadar
  A vezeték nélküli érzékelők valós időben továbbítják az energiát használó berendezésekből és készülékekből érkező adatokat a felhő alapú analitikai platformra, a PowerRadarra. A felhő alapú szolgáltatás garantálja az adatok biztonságos tárolását. Az üzleti titoknak minősülő mérési adatokhoz csak az arra felhatalmazottak férhetnek hozzá.

Amennyiben ajánlatot szeretne kérni almérő telepítésre, vegye fel velünk a kapcsolatot most!

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: