EnergiaTender

ISO 50001

Energetikai audit helyett válassza a hosszú távú megoldást kínáló ISO 50001 bevezetését!

ISO 50001

EnergiaTender

EKR

Az ISO 50001 szabvány szerinti energia irányítási rendszer kiépítése elsősorban a jelentős energia felhasználású nagyvállalatok számára ajánlott. Egy megfelelően bevezetett és működtetett energiairányítási rendszer nagymértékben segíti a vállalat energiahatékonyságának növelését, így különböző gazdasági és környezeti előnyök érhetőek el vele.

2015. évi LVII. törvény 22. §

(1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).

(2) Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

Az ISO 50001 energiairányítási rendszer egy olyan nemzetközi szabvány, amely valójában minden vállalat számára segítséget nyújt abban, hogy az energiafogyasztását átláthatóvá, kiszámíthatóvá tegye. A szabvány előírásainak megfelelően működő vállalkozás folyamatosan javíthatja az energiafelhasználás teljesítménymutatóinak hatékonyságát. Eredménye energiamegtakarítás és hatékonyabb energiafogyasztás. Az ISO 50001 irányítási rendszer mérhető költségmegtakarítást kínál. Nagyobb átláthatóságot tesz lehetővé és megmutatja, hogyan történik az energia felhasználása a vállalaton belül. Az ISO 50001 energiairányítási rendszer amellett, hogy folyamatosan javítja az energiahatékonyságot, növeli a vállalat jó hírnevét és környezeti teljesítményét is.

Típustól és mérettől függetlenül, egyre több gazdasági szervezet fektet nagy hangsúlyt az energiafogyasztásának csökkentésére. A szabványalkotók célja az volt, hogy minél szélesebb körben alkalmazható legyen függetlenül a szervezet méretétől, annak földrajzi elhelyezkedésétől, tevékenységi körétől.

Egy gazdasági társaság eredményességét, működését alapvetően befolyásolja az energiafelhasználása!

Az ISO 50001 szabvány előírja, hogy a működtető szervezet határozza meg az energetikai irányítási rendszer működtetésének határait. Ha figyelembe vesszük az energetikai audit komplexitását, akkor ennek a szabványnak is a vállalat egészére kell kiterjednie.

Az energiaaudithoz hasonlóan ebben az esetben is el kell végezni az energetikai állapotok felmérését, dokumentálását, viszont nem kell mindenre kiterjedő részletes számításokat végezni. Elegendő az energetikai állapotokból cselekvési terveket készíteni. Előírás azonban, hogy ezekből a cselekvési tervekből valamit meg is kell valósítani, és azt megfelelő módon dokumentálni, az eredményeket láthatóvá tenni.

 • Általános követelmények,
 • Vezetői deklaráció,
 • Energiapolitika,
 • Cselekvési terv,
 • A működés szabályozása,
 • Energetikai auditok,
 • Vezetőségi átvizsgálás.

Az energiairányítási rendszer kialakítása:

 • El kell végezni az energetikai állapotok felmérését,
 • Meg kell határozni a teljesítménymutatókat a változások kontrollálására,
 • Meg kell tervezni a kiindulási értékekhez képest, milyen változást és fejlődést tűz ki célul a gazdasági társaság, és ezeket hogyan kívánja elérni,
 • Elő kell írni a napi működésbe bevezetendő változásokat, úgy, hogy a vállalatnál dolgozók számára is egyértelműek legyenek a feladatok,
 • Be kell vezetni az energia felhasználással kapcsolatos döntéseket,
 • Szabályzatokat kell készíteni, tudatosítani kell a dolgozók szerepeit a folyamatokban,
 • Rendszeresen ellenőrizni kell a bevezetett módszerek, eszközök eredményességét.
ISO 50001 energiatender

ISO 50001 bevezetése

EnergiaTender

EKR

Az ISO 50001 bevezetése rövid távon kevesebb erőforrást igényel, mint az energiaaudit, hosszú távon költségek tekintetében nem kerül kevesebbe, viszont a működtetésnek köszönhetően a befektetések megtérülnek.

A 2015. évi LVII. törvény értelmében mentesül az energetikai audit elvégzése alól az a nagyvállalat, amely ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszert működtet a teljes szervezetre vonatkozóan, vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által tanúsított energetikai irányítási rendszert működtet!

A nagyvállalatoknak elsődleges célja, hogy akár a kötelező energetikai audit elvégzése mellett döntenek, akár az ISO 50001 bevezetését választják, egy olyan szakembert válasszanak, aki a vállalati kötelezettségek mellett egy szakmailag is hasznos anyagot készít a részükre. Amennyiben a minősítés bevezetését választják, az ISO bevezetésére jogosult szervezettel együttműködve minimalizálják a vállalatok adminisztrációs terheit. Az ISO 50001 az energiateljesítményre koncentrál, nem elsősorban a termékek minőségére és a környezeti hatásokra, az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer, akár önállóan, akár bármely más integrált irányítási rendszer részeként épül be egy vállalat működésébe, vele összehangolható. Alkalmazásának megkönnyítése érdekében szerkezete és felépítése hasonló az ISO 14001-hez.

Alkalmazásának előnyei

Az ISO 50001 szabvány és energia irányítási rendszer segítségével naprakészen felügyelheti energiafelhasználási folyamatait, sőt szükség szerint beavatkozhat, továbbá módosíthatja azokat a hatékonyabb működés érdekében.

 • Az ISO 50001-es rendszer bevezetésével és működtetésével a cég csökkenti az energiaköltségeket, és javítja energiafelhasználását,
 • Integrálhatóság a meglévő rendszerekbe (ISO 9001, ISO 14001),
 • Hosszútávon csökken a vállalat szén-dioxid kibocsátása, a fosszilis energiahordozóktól való függése, lehetőséget teremt a megújuló energiaforrások alkalmazására,
 • Csökkenti az emelkedő energiaköltségek vállalatra gyakorolt hatását,
 • Csökkennek a vállalat fenntartási költségei,
 • A vállalat kapacitása növekedik, azáltal, hogy keretrendszert épít ki az új, energia hatékony technológiák és intézkedések véghezviteléhez,
 • A beruházások átgondoltan, egymásra épülve valósulhatnak meg, az energiahatékonysági célok rögzítésével, egy elfogadott stratégia mentén,
 • A menedzsment döntések előkészítése a tervek és az energia irányítási rendszer céljai alapján történnek,
 • Az energiatudatosság elterjedése a munkatársak körében,
 • Az energiatudatosság igazolása a piac szereplői felé.

Az ISO 50001 szabvány alapján működő gazdasági társaság biztosítja fogyasztói, beszállítói és partnerei számára, hogy tevékenysége során betartja a törvény és a saját energiafelhasználási környezetvédelmi előírásait, ezáltal hatékony, gyors és versenyképes marad.

Megtérülő költségek, energiahatékonyság!

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény fokozásához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk. A cookie-k (sütik) használatának szabályzatáról bővebb információt és tájékoztatást a linkre kattintva tudhat meg: